ANV architectuur & vastgoedontwikkeling

Architectuur

Modern of klassiek, elk ontwerp van ANV kent een helder, op klassieke architectuurprincipes gebaseerd, geometrisch lijnenspel. Zicht- en looplijnen, licht- en ruimtebeleving staan daarbij centraal en bepalen in hoge mate de structuur van onze ontwerpen. 

Samen met zorgvuldig gekozen accenten, warm kleur- en materiaalgebruik, vlakverdelingen en detailleringen vormt dit de basis van onze karaktervolle maar bovenal tijdloze ontwerpen. 

ANV is een fullservice bureau dat haar opdrachtgevers graag bijstaat vanaf de eerste schets tot en met de oplevering. Bouwtechnische kennis maar ook kennis van regelgeving, duurzaamheid  en natuurlijk ook het bouwproces zelf zijn daarbij een vanzelfsprekendheid. 

Vastgoedontwikkeling 

De kracht van ANV als vastgoedontwikkelaar is de bundeling van meerdere disciplines. Samen met jarenlang opgebouwde ervaring binnen veelal complexe vastgoedvraagstukken stelt ons dat in staat om kwalitatief hoogwaardige projecten, uiteraard binnen vooraf gestelde randvoorwaarden, voortvarend te ontwikkelen en te realiseren. Voor onze gesprekpartners heeft dat als voordeel dat zij vanaf de initiatieffase tot en met de nazorg slechts 1 aanspreekpunt hebben. Communicatieverliezen,  voorbereidingstijd en kosten nemen significant af waardoor projecten eerder, zowel in tijd als in geld, haalbaar zijn.  

"Fastgoed" of vastgoed? Wanneer alleen maximalisatie van het financiële rendement het hoogste doel is spreken wij van "fastgoed".  Wij houden ons alleen bezig met vastgoed. Onze visie op vastgoed is dan ook dat een project pas levensvatbaar is wanneer er, in samenspraak en rekening houdend met de belangen van alle betrokken partijen, een kwalitatief hoogwaardig plan verwezenlijkt kan worden dat niet alleen een toegevoegde waarde voor haar omgeving is maar zo mogelijk ook een positief bijdrage levert aan sociaal-maatschappelijke, volkshuisvestelijke, economische en duurzaamheidsvraagstukken.  

Uniek is dat wij geen minimum projectgrootte kennen waardoor wij ook particuliere woonhuizen risicodragend ontwikkelen en sleutelklaar opleveren. Een unieke dienst voor mensen met weinig tijd of affiniteit met bouwen maar daarintegen wel hoge eisen stellen aan het eindresultaat!  

missie

het creëren van tijdloos waardevol vastgoed met een eigen identiteit. 

motto

passie is de motor voor creativiteit!

visie

eenvoud is de basis van kwaliteit, kwaliteit is de basis van succes.

kracht

origineel creatief met een gezonde nuchtere visie.

Geschiedenis

Na mijn studie aan de HTS in Hengelo, waar ik zowel de richting weg&waterbouwkunde als ook bouwkunde heb gevolgd, heb ik diverse functie's in de architectuur, bouw en projectontwikkeling bekleed.  Begin 2010 heb ik ANV Vastgoed opgericht welke sinds 2013 is uitgebreid met mijn grote passie: architectuur en stedenbouw. 

De optelsom van jarenlange bouwervaring in combinatie met mijn drive om op een nuchtere, integere, maar bovenal creatieve wijze vastgoedvraagstukken van  "A tot Z" op te lossen vormen de absolute ankers van ANV. 

Jurgen Alink

Mobiel: 06 - 276 276 70