ANV architectuur & vastgoedontwikkeling

Privacyverklaring 


Voor de uitvoering van de werkzaamheden ontvangt ANV gegevens welke privacygevoelig kunnen zijn.  In deze privacyverklaring leest u waarom dat gebeurt, wat er met uw gegevens gebeurt en hoe u ze kunt aanpassen of laten verwijderen.


Persoonsgegevens / overige gegevens 

Vanaf een eerste contact is sprake van een overdracht van uw gegevens welke worden verwerkt en opgeslagen. Dit gebeurt uitsluitend om contact te kunnen onderhouden en de uit te voeren werkzaamheden naar behoren te kunnen verrichten.


Derden

Normaliter is ANV de enige die toegang heeft tot de door u de verstrekte gegevens. Maar er zijn ook derde partijen die uw gegevens, of een deel daarvan, gedurende het proces via ANV ontvangen. Dit gebeurt alleen wanneer dat noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de opdracht en alleen na uw toestemming of wanneer de wet dat voorschrijft. 


Cookies

De website van ANV gebruikt cookies welke bij het eerste bezoek aan onze website worden opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Deze cookies worden alleen gebruikt om onze website goed te laten werken. U kunt zich hiervoor afmelden door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. 


Bewaren gegevens

Uw gegevens worden niet langer bewaard dan volgens de wet strikt noodzakelijk is. 


Beveiliging van gegevens.

Onze website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat en digitaal bewaarde gegevens worden op de gebruikelijke manier beschermd tegen misbruik van derden.  


Aanpassen/verwijderen gegevens.

Wanneer u dat wenst worden uw gegevens aangepast of eventueel permanent uit onze bestanden gewist. Wij verzoeken u in het laatste geval contact met ons op nemen om dit en de mogelijkheden hiertoe nader met elkaar af te stemmen.